Czym jest „Najmokup”

Sam wyraz „Najmokup” jest konstrukcją słowotwórcza będącą autorskim pomysłem spółki Soltra S.A. i pochodzi od słów „wynajem/najem/wykup”. Ujmując wprost NAJMOKUP to najem nieruchomości z dojściem do pełnej własności. NAJMOKUP= wynajmujesz + kupujesz.

 

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania „Najmokupu”

Najem z dojściem do własności jest szczególnym rodzajem najmu instytucjonalnego. Został wprowadzony na mocy przepisów zmieniających tzw. „specustawy mieszkaniowej” która znowelizowała Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w ten sposób, że zostały wprowadzone przepisy regulujące najem z dojściem do własności (Rozdział 2b- Art. 19 k.).

 

Jakie kryteria należy spełnić by wynająć mieszkanie w programie „Najmokup”

Warunkiem jest podpisanie umowy najmu w formie aktu notarialnego i dokonanie wpłaty własnej w wysokości min. 30 % wartości nieruchomości. Będzie to Twoja partycypacja w kosztach inwestycji.

Nie sprawdzamy Twojej zdolności kredytowej, nie dokonujemy weryfikacji w bazach BIK, BIG, KRD ani nie weryfikujemy twoich zarobków.

Jakie koszty będę musiał ponieść alby móc wynająć mieszkanie?

Będziesz zobowiązany do dokonania wpłaty własnej w kwocie nie mniejszej niż 30 % wartości nieruchomości. Jest to Twoja partycypacja w kosztach inwestycji.

Kaucja za mieszkanie, stanowiąca poduszkę bezpieczeństwa dla wynajmującego lokal w przypadku szkód wyrządzonych w mieszkaniu czy niewywiązywania się przez Najemcę z postanowień umowy nie będzie wyższa niż 6-krotność miesięcznego czynszu.

Wkład własny i kaucję wpłacasz tylko raz. Natomiast co miesiąc płacisz czynsz i ratę za mieszkanie.

Klienci dokonujący regularnych opłat otrzymują 40 % upust czynszu.

Jak długo mogę wynajmować mieszkanie?

Maksymalny czas trwania umowy przewidujemy na okres 15 lat.

Jak szybko stanę się właścicielem mieszkania?

Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności  jest umową zobowiązującą do przeniesienia własności lokalu. Może być zawarta tylko na czas określony. Maksymalny czas jej trwania to 15 lat. Przeniesienie na Najemcę prawa własności lokalu wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z niego powinno nastąpić nie później niż w dniu zakończenia umowy najmu i po zapłacie całej ceny za lokal.

Niemniej jednak jeśli Twoje fundusze na to pozwolą możesz wykupić mieszkanie w każdej chwili.

Czy mogę zrezygnować z umowy najmu lokalu i czy poniosę jakieś koszty z tym związane?

W każdej chwili możesz zrezygnować z umowy najmu, okres wypowiedzenia będzie wskazany w umowie którą podpiszemy.

W przypadku Twojej rezygnacji zwrócimy wpłacony przez Ciebie wkład własny, kaucję oraz zapłacone raty za mieszkanie.

Czym się różni „Najmokup” od zakupu mieszkania na raty?

Najmokup to najem instytucjonalny z dojściem do własności. Jest naszą propozycją dla osób które chciałby mieć swoje mieszkanie zachowując płynność finansową, a tym samym nie podpisując wieloletnich umów kredytowych obwarowanych rozmaitymi wymogami jak ustanowienie hipoteki,  prowadzenie dodatkowego, często płatnego rachunku do obsługi kredytu, obligatoryjne ubezpieczenia.

Podpisując z nami umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności otrzymujesz zapewnienie, że mieszkanie które zajmujesz może stać się Twoją własnością. Płacąc comiesięczne raty, spłacasz od razu kapitał. Kwota rat jest stała i znana Tobie w chwili podpisania umowy.

Ile będzie wynosił czynsz i rata za wynajmowane mieszkanie?

Czynsz i rata za mieszkanie będzie uzależniona od tego jaką nieruchomość zdecydujesz się wynająć. Duże znaczenie ma również planowany okres wynajmu.

Na naszej stronie znajdziesz kalkulator, który wskaże Ci wszystkie koszty związane z Najmokupem.

Czy mogę odsprzedać mieszkanie lub je podnająć?

Mieszkanie będzie własnością Wynajmującego do czasu jego całkowitej spłaty i podpisania umowy przenoszącej własność lokalu. Czyli nie możesz sprzedać nieruchomości nie będącej Twoją własnością, ale możesz dokonać cesji na inną osobę za naszą zgodą.

Mieszkanie można podnająć- jedyne czego potrzebujesz to nasza pisemna zgoda. Jeśli podejmiesz taką decyzję, nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat.